Essent mag voorlopig niet eraan meewerken dat haar aandelenbelang in EPZ, die de kerncentrale Borssele exploiteert, in private handen komt.

Achtergrond
Delta en Essent waren in een joint venture elk voor 50% aandeelhouder in EPZ (Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland). EPZ exploiteert de kerncentrale in Borssele. De aandeelhouders van Delta zijn de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid Holland en 19 gemeenten. De oorspronkelijke aandeelhouders van Essent waren de provincies Noord-Brabant, Overijssel, Limburg, Groningen, Drenthe en Flevoland en 130 gemeenten (waarvan de grootste aandeelhouders Tilburg, Den Bosch en Groningen waren). De kerncentrale Borssele was destijds dus voor 100% in handen van de overheid.
Essent is inmiddels verkocht aan de Duitse commerciële vennootschap RWE, waarvan de aandelen voor het grootste deel in private handen zijn.
Essent wilde haar 50% aandeel in EPZ overdragen aan RWE (via een bepaalde constructie waarbij de publieke aandeelhouders van Essent in een nieuwe vennootschap juridisch eigenaar van de aandelen werden, maar de zeggenschap over en het economisch belang bij de exploitatie van de kerncentrale naar RWE zou gaan en RWE de mogelijkheid kreeg via een call optie de volledige eigendom van de aandelen te krijgen).
In de statuten van EPZ staat dat de aandelen in EPZ uitsluitend (rechtstreeks of indirect) in handen kunnen zijn van publiekrechtelijke lichamen (de zogeheten kwaliteitseis). Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit