Eiser 1 heeft tot 24 juli 2008 Café Restaurant Brinkmann te Haarlem geëxploiteerd. Eiser 2 is directeur en enig aandeelhouder. Met het besluit van 6 juni 2008 heeft het college van Burgemeester en wethouders van Haarlem aan eisers bericht dat de ten behoeve van Brinkmann verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet wordt ingetrokken en dat de door haar aangevraagde vergunning wordt geweigerd. Eisers hebben tegen dit besluit bezwaar en beroep aangetekend.

 De rechtbank heeft de beroepen gegrond verklaard. Het standpunt van verweerder dat ernstig gevaar bestaat in de zin van artikel 3 van de Wet Bibob is uitsluitend gebaseerd op feiten en omstandigheden die bij Brinkmann hebben plaatsgevonden in de periode van 2000 tot en met 2004. Na deze periode heeft eiser 1 de exploitatie van Brinkmann echter nog voortgezet tot medio 2008. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit