De kern van de uitspraak is dat het oordeel van het hof in stand blijft: de Staat der Nederlanden is niet aansprakelijk voor de door de Grolschbedrijven als gevolg van de vuurwerkramp geleden schade.

Achtergrond
De vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede heeft in de omgeving grote schade veroorzaakt, onder meer aan het bedrijfscomplex van Grolsch. De verzekeraars van de Grolschbedrijven hebben in verband met deze schade ruim € 60 miljoen uitgekeerd. De verzekeraars hebben de Staat aangesproken tot vergoeding van dit bedrag. Volgens de verzekeraars heeft de Staat onrechtmatig gehandeld tegenover deze bedrijven, in het bijzonder omdat de Staat wist van de gevaarlijke situatie en heeft verzuimd om die situatie op te heffen.
De rechtbank Den Haag heeft op 9 november 2005 de vorderingen afgewezen (LJN AU5877).
De verzekeraars hebben hoger beroep ingesteld bij het hof Den Haag.
Het hof heeft op 30 september 2008 de vorderingen eveneens afgewezen (LJN BF1789). Volgens het hof heeft de staat zijn plicht om veiligheidsmaatregelen te nemen ter vermijding van hem bekende gevaren niet geschonden. Lees meer

Bron: rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit