De raadsvrouw van verzoekster heeft rechters in een ontnemingszaak verzocht om een toelichting, omdat zij de motivering niet begreep, gezien de bewijsoverweging op pagina vijf van het vonnis van 12 februari 2009 in de hoofdzaak, voorafgaand aan de bewezenverklaring. De rechtbank overweegt in dat vonnis: “Gezien het bovenstaande moet geconcludeerd worden dat de gelden die gestort dan wel overgemaakt zijn op de Turkse bankrekeningen afkomstig zijn uit enig misdrijf. Dat de gelden mogelijk (deels) uit legale bron afkomstig zijn maakt dit oordeel niet anders.” De voorzitter deelde mee dat de rechtbank een motivering gegeven had en dat was de motivering.

Hierop heeft de raadsvrouw van verzoekster de rechters gewraakt.

Oordeel wrakingskamer

'Door onder die omstandigheden de verzoeken van de verdediging tot het horen van getuigen, welke volgens de verdediging zouden kunnen verklaren omtrent de deels legale herkomst van de gelden op de bedoelde rekeningen, zonder enig voorbehoud af te wijzen, met als motivering dat de rechtbank uitgaat van de bewezenverklaring in het vonnis – waarin wordt vermeld dat de gelden door misdrijf zijn verkregen – is een dermate onbegrijpelijke beslissing, dat daaraan een zwaarwegende aanwijzing moet worden ontleend voor het oordeel dat de rechters jegens verzoekster een vooringenomenheid koesteren in die zin, dat voor hen de illegale herkomst van de gelden vast staat. Lees meer

Bron: Juridischdagblad.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit