Met ingang van 1 augustus 2011 krijgt de advocatuur toegang tot de dienst Digitaal procederen bestuursrecht. Eerder al hadden burgers de mogelijkheid om bij de bestuursrechter digitaal beroep in te stellen tegen een besluit of beschikking van een overheidsinstantie. Nu kan ook de advocatuur gebruik maken van deze dienst.

Advocaten maken al veelvuldig gebruik van de verschillende digitale diensten van het Digitaal loket rechtspraak. De mogelijkheid om digitaal te kunnen procederen bij de bestuursrechter is daarop een toevoeging.

Ook de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven krijgen de beschikking over de dienst Digitaal procederen bestuursrecht. Voor de Raad en het College is het een eerste kennismaking met het Digitaal loket rechtspraak.

De Centrale Raad van Beroep behandelt als bestuursrechter niet alleen zaken als eerste en enige rechter, maar ook zaken in hoger beroep.
Als eerste en enige rechter behandelt de Raad bovendien geschillen op het gebied van vervolgingsslachtoffers en burgeroorlogslachtoffers. Ook is de Raad eerste en enige rechter bij beroepen van rechterlijke ambtenaren.
Zaken in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep kunnen sociale zekerheidszaken zijn, zoals bijstandszaken, studiefinancieringzaken en werknemers- of volksverzekeringszaken. Ook de hoger beroepzaken van militaire ambtenaren worden hier behandeld. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit