De rechtbank in Zwolle heeft de man die in september 2009 zijn drie maanden oude zoon doodschudde, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 21 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van vijf jaar. Daarnaast heeft de rechtbank als bijzondere voorwaarde gesteld dat de man zich onder reclasseringstoezicht moet stellen voor de duur van de proeftijd. Ook is aan hem een werkstraf tot het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 240 uur opgelegd.

Doodslag
De man wordt verweten dat hij op 30 september 2009 zijn zoon, toen hij met hem alleen was, zodanig door elkaar heeft geschud dat deze daarvan ernstige hersenbeschadigingen heeft opgelopen. Als gevolg hiervan is de baby enkele dagen later overleden. De rechtbank acht doodslag bewezen.

Scenario volgens de verdediging
De verdediging heeft ter zitting aangevoerd dat sprake was van een ander scenario. In dat scenario is de vader met zijn zoon gevallen en raakte het kind daarbij buiten bewustzijn. Toen de man de alarmcentrale belde adviseerde de centralist het kind te schudden. Ook heeft de raadsman aangevoerd dat niet uit te sluiten is dat de baby onwel geworden is door naweeën van oud letsel. Op grond van de verklaringen van getuigen-deskundigen oordeelt de rechtbank dat het zware hersenletsel niet kan zijn ontstaan door de val van geringe hoogte of oud letsel. De verklaring dat de man zijn zoon op aanwijzing van de centralist hard door elkaar heeft geschud, acht de rechtbank ongeloofwaardig nu hij daarover tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd. Bovendien heeft de vader tegen een medewerker van de ambulancedienst verklaard dat hij zijn zoon ‘gewoon effe door elkaar heeft geschud’. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit