De Hoge Raad oordeelt dat in deze zaak deelname aan het televisieprogramma De Gouden Kooi geldt als een arbeidsovereenkomst en dat het verbreken van deze overeenkomst recht geeft op een ww-uitkering.

Achtergrond
Belanghebbende nam van 23 september 2006 tot en met 26 juli 2007 deel aan het televisieprogramma De Gouden Kooi. Zij woonde met andere deelnemers in een villa.
Televisiebeelden van de bewoners waren 24 uur per dag via media voor het publiek toegankelijk. Talpa productions B.V., de producent van het programma, betaalde haar € 2250 voor iedere maand die zij in de Gouden Kooi doorbracht. Op dit bedrag werden loonheffingen en sociale premies ingehouden. Na te zijn weggestemd uit de Gouden Kooi heeft belanghebbende een ww-uitkering aangevraagd. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) heeft haar die op 26 november 2007 geweigerd.

Procedure bij Centrale Raad en Hoge Raad
De Centrale Raad van Beroep oordeelde op 25 maart 2010 dat de belanghebbende in een privaatrechtelijke dienstbetrekking tot Talpa stond en dat een ww-uitkering haar ten onrechte is onthouden.

Het UWV heeft tegen deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bij de Hoge Raad cassatieberoep ingesteld.

Advocaat-generaal C.W.M. Ballegooijen heeft op 6 januari 2011 geadviseerd het cassatieberoep te verwerpen. Lees meer

Bron: Rechtsrpaak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit