Bij de rechtbank Zwolle-Lelystad, locatie Zwolle, is een internationale mensenhandel/smokkelzaak aanhangig onder naam Kluivingsbos. De rechtbank heeft geoordeeld dat er nader onderzoek nodig is om tot een verantwoorde beslissing te kunnen komen.

Opsporingsonderzoek
Bij de politie en het Openbaar Ministerie betreft deze mensenhandel / smokkelzaak een tweeledig opsporingsonderzoek, bekend onder de namen Koolvis en Kluivingsbos. Het onderzoek is bij de politie (Dienst Nationale Recherche) op 1 november 2006 gestart en gericht op criminele organisaties, actief in de landen Nederland, Nigeria, Italië, Spanje, Frankrijk, Engeland en België. Het Openbaar Ministerie heeft voor het onderzoek een verhoorprotocol opgesteld waarbij bij de verhoren van de vermeende slachtoffers gebruikt is gemaakt van de inzet van een ervaringsdeskundige en een dominee. Kluivingsbos betreft een zogenaamde megazaak die in het kader van de verdeling van megazaken aan de rechtbank Zwolle-Lelystad is toegewezen. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit