Op verzoek van KPN B.V. heeft OPTA bij besluit van 12 oktober 2007 een geschil beslecht tussen KPN en Tele2 Nederland B.V. Het geschil zag op de tarieven die Tele2 vroeg voor de afwikkeling van spraakverkeer dat afkomstig is van mobiele aanbieders en is bestemd voor de abonnees van Tele2 en dat via KPN wordt afgegeven aan het vaste netwerk van Tele2.
Tele2 had die tarieven verhoogd naar aanleiding van de tarieven die OPTA had vastgesteld voor het afwikkelen van verkeer op de netwerken van de mobiele aanbieders. KPN was het niet eens met die verhoging en heeft daarom een geschil aanhangig gemaakt. OPTA heeft bij het bestreden besluit KPN gelijk gegeven en bepaald dat Tele2 ook ten aanzien van het verkeer dat afkomstig is van de mobiele aanbieders maximaal het zogenoemde vertraagd reciproque tarief mag rekenen.

Tele2 heeft tegen die uitspraak beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dat beroep is bij uitspraak van heden ongegrond verklaard.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 3 december 2008