De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft 28 november 2008 de vorderingen in kort geding over de invoering van het zogenaamde ‘paddoverbod’ afgewezen. Het verbod wordt 1 december a.s. van kracht.
Spoedshalve is een verkort vonnis gewezen dat alleen de beslissing van de voorzieningenrechter bevat. Een uitgewerkt vonnis volgt zo spoedig mogelijk.

Het kort geding tegen de Staat was aangespannen door de Vereniging Landelijk Overleg Smartshops en 67 anderen. Zij hadden gevorderd dat de rechter de Staat zou verbieden uitvoering en toepassing te geven aan de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die strekt tot een wijziging van lijst I en II behorende bij de Opiumwet, waarbij op lijst I oripavine wordt geplaatst en op lijst II hallucinogene paddestoelen, en aan de AMvB die strekt tot de inwerkingtreding van de genoemde AMvB voorzover deze betrekking heeft op de plaatsing op lijst II van de Opiumwet van hallucinogene paddestoelen.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 3 december 2008