De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft een man veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaren voor ontucht met een pleegkind. Zijn vrouw is veroordeeld tot een celstraf en werkstraf voor mishandeling van drie pleegkinderen. De rechtbank legt aan beide verdachten als bijzondere voorwaarde een verbod op om kinderen op te vangen en onderdak te bieden.

De 64-jarige man en 59-jarige vrouw waren de voorzitter en secretaris van Stichting Kind. De stichting bood in Mill en Langenboom hulp aan kinderen in het kader van crisisopvang en overbruggingszorg. De kinderen werden opgevangen in de woning van het echtpaar.

De man heeft in de jaren 2003 tot 2007 ontucht gepleegd met een van zijn pleegkinderen. De verdachte heeft bekend de ontuchtige handelingen te hebben gepleegd. De rechtbank heeft de man vrijgesproken van seksueel binnendringen van het meisje, omdat hiervoor onvoldoende bewijs is. Ook spreekt de rechtbank de man vrij voor een poging daartoe en het plegen van ontuchtige handelingen met twee andere pleegkinderen. Naar het oordeel van de rechtbank is er, mede gelet op bevindingen van een deskundige, onvoldoende bewijs voor dit seksueel misbruik. De rechtbank spreekt de man eveneens vrij – overeenkomstig de eis van de officier van justitie – voor het plegen van ontucht met twee andere meisjes vanwege het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs.
Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank er onder meer rekening meegehouden dat het meisje zich in een afhankelijke positie bevond ten opzichte van haar pleegvader. Het kwetsbare kind was als zesjarig meisje in het gezin van de verdachte gekomen, omdat haar moeder niet voor haar kon zorgen. De man heeft ernstig misbruik gemaakt van het in hem als pleegvader gestelde vertrouwen en krijgt een gevangenisstraf opgelegd van vijftien maanden, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Daarnaast dient hij een schadevergoeding te betalen van 750 euro. De opgelegde celstraf is lager dan de eis van de officier van justitie, omdat de rechtbank de man heeft vrijgesproken van een aantal van de ten laste gelegde feiten. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit