De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft delen van vijf bestemmingsplannen voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder vernietigd. Ook heeft de Raad van State de exploitatieplannen vernietigd. Dit volgt uit een aantal uitspraken van vandaag (10 augustus 2011). Tegen de plannen van de nieuwe fusiegemeente Zuidplas was een groot aantal organisaties en particulieren in beroep gekomen. Tegen de uitspraken van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

De bestemmingsplannen maken grootschalige ontwikkelingen mogelijk in de Zuidplaspolder. Zo wil de gemeente in de polder ruim 5.300 woningen bouwen en het zogenoemde Ringvaartdorp aanleggen. Ook wil de gemeente ruimte maken voor glastuinbouw, nieuwe bedrijven, wegen en natuur.

Bestemmingsplan 'De Rode Waterparel'

De Raad van State heeft in het bestemmingsplan 'De Rode Waterparel' de mogelijkheden voor de bouw van in totaal 1.500 woningen vernietigd. Naar het oordeel van de hoogste bestuursrechter was onvoldoende rekening gehouden met de aanwezigheid van een varkenshouderij in de buurt. De zogenoemde stankcirkel rondom dit bedrijf is door de gemeenteraad onjuist berekend, waardoor niet duidelijk is of voor de nieuwe woningen een “goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd”, aldus de Raad van State.

Bestemmingsplannen 'Zuidplas-West'

In de bestemmingsplannen 'Zuidplas-West' heeft de Raad van State de ontwikkeling van het nieuwe Ringvaartdorp vernietigd. Het dorp is bedoeld voor de regionale woningbehoefte en is gepland naast Nieuwerkerk-Noord. De gemeenteraad heeft drie alternatieven ontwikkeld voor de invulling van het Ringvaartdorp, variërend van enkele honderden nieuwe woningen tot de bouw van bijna 10.000 woningen. De Raad van State stelt vast dat de gemeenteraad geen keuze heeft gemaakt tussen de drie onderling sterk verschillende alternatieven waardoor 'onvoldoende inzicht is verkregen in de ontwikkeling van Ringvaartdorp'. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit