De Hoge Raad is het eens met het oordeel van het hof dat de beschuldigingen van Maurice de Hond in de pers en op internet dat De J. en zijn partner betrokken zijn geweest bij de moord in 1999 op mevrouw W. (Deventer moordzaak) onrechtmatig zijn.

Achtergrond Maurice de Hond – Deventer Moordzaak
Maurice de Hond heeft, in de overtuiging dat in de Deventer moordzaak een onschuldige door de strafrechter is veroordeeld, in verschillende media en bij herhaling gezegd dat de moord is gepleegd door M. de J. (in diverse publicaties ‘de klusjesman’ genoemd). Diens partner werd door hem onder meer ervan beschuldigd dat zij hem een vals alibi heeft verschaft.
De rechtbank en het hof hebben de uitlatingen van De Hond onrechtmatig geacht. Aan De Hond is op straffe van een dwangsom verboden De J. en diens partner in het openbaar in verband te brengen met de moord, en De Hond is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit