De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft vandaag uitspraak gedaan in een kort geding over de uitvoering van noodmaatregelen voor daken van industriële en commerciële gebouwen waarin dakpanelen zijn verwerkt met gebreken die leiden tot instortingsgevaar en het risico dat bij storm staalplaten wegwaaien.

In 2004 is ontdekt dat de dakpanelen die zijn geproduceerd in 1999 en 2000 en verwerkt zijn in (platte) daken van industriële en commerciële gebouwen gebreken vertonen (delaminatie). Gelet op de gevaarzettende situatie die is ontstaan willen de producent en de leverancier van de dakpanelen overgaan tot het treffen van noodmaatregelen. Zij hebben voorgesteld om bij de daken waar acuut instortingsgevaar dreigt of aannemelijk is, een voorziening te treffen ter voorkoming van instorting of het wegwaaien van de bovenste laag staal. Voor de uitvoering daarvan is een plan van aanpak opgesteld. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit