De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft vandaan uitspraak gedaan in twee kort gedingen die wapenfabrikanten Carl Walther en Heckler & Koch hadden aangespannen tegen Politie Nederland en wapenfabrikant Sig Sauer over de aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van een nieuw pistool voor de Nederlandse politie. Beide zaken zijn op 17 maart 2011 gevoegd behandeld.

Carl Walther en Heckler & Koch behoorden evenals Sig Sauer tot de inschrijvers op de aanbesteding. Op 27 januari 2011 heeft Politie Nederland onder meer Carl Walther en Heckler & Koch bericht voornemens te zijn om de opdracht aan Sig Sauer te gunnen.

Carl Walther en Heckler & Koch vorderden in kort geding onder meer dat Politie Nederland veroordeeld zou worden de gunningbeslissing in te trekken. Het ging hierbij om de vraag of Politie Nederland met de aanbestedingsprocedure onrechtmatig en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehandeld jegens Carl Walther en Heckler & Koch. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit