Mediation bij een arbeidsconflict

Direct advies?Stel uw vraag

Wanneer je betrokken bent bij een arbeidsconflict, dan is dat erg vervelend. Je wil dit het liefst zo snel mogelijk oplossen. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je een advocaat in de arm nemen. Maar wist je dat er ook een andere oplossing mogelijk is? Zo kan mediation een goede oplossing zijn bij een arbeidsconflict. Een mediator helpt jullie om samen een oplossing te vinden voor het arbeidsconflict via mediation. Hoe gaat zoiets in zijn werk en wat zijn de voordelen van arbeidsconflict mediation?

Hoe start je mediation bij een arbeidsconflict? 

Is er sprake van een conflict, dan is het prettig om te proberen hier samen uit te komen. Op die manier voorkom je vervelende en dure procedures, blijft de verstandhouding goed en hoeft er wellicht geen ontslag plaats te vinden. Maar hoe pak je dit aan? 

 • Stel de mogelijkheid van mediation voor aan de werknemer, personeelsconsulent of bedrijfsarts.
 • Zodra werkgever én werknemer akkoord gaan met mediation, dan kan de mediation van start.

In veel gevallen meldt een werknemer zich ziek als er sprake is van een arbeidsconflict. Wanneer de werknemer langer dan zes weken niet werkzaam is, dan zijn jij en de werknemer verplicht om samen een re-integratieplan op te stellen. Een onderdeel van dit re-integratieplan kan mediation zijn.

In arbeidsconflict mediation gaat de mediator samen met jullie om tafel om op zoek te gaan naar een oplossing. Uiteindelijk is het doel om een oplossing te vinden waar jullie je allebei in kunnen vinden. De mediator is hierbij een onafhankelijke partij. Hij/zij zal de problemen in kaart brengen en samen met jullie bekijken welke mogelijkheden er zijn. 

Mediationovereenkomst

Iedere mediation begint met het ondertekenen van een zogenaamde mediationovereenkomst. Hierin verklaren de werknemer en de werkgever zich te zullen inspannen om het mediationproces goed te laten verlopen. Ook wordt in de mediationovereenkomst vastgelegd dat alles dat, tijdens de mediation in verband met het arbeidsconflict, wordt besproken geheel vertrouwelijk blijft.

Zodra de mediationovereenkomst is getekend, kunnen de gesprekken beginnen. In deze gesprekken uiten de werkgever en de werknemer de wensen. Het aantal gesprekken dat nodig is, valt van te voren moeilijk te bepalen. Dit hangt af van de aard van het arbeidsconflict en de houding van jou en de werknemer tijdens de gesprekken.

Belangrijke uitgangspunten bij mediation

 • Vrijwilligheid: jij en de werknemer moeten allebei bereid zijn om samen om tafel te gaan om het probleem op te lossen, geen van beide partijen kan worden gedwongen om aan het mediationproces deel te nemen;
 • Actieve houding van beide partijen: alleen wanneer beide partijen bereid zijn om het arbeidsconflict op te lossen is het zinvol om voor mediation te kiezen;
 • Vertrouwelijkheid: iedereen die bij de mediation aanwezig is, verplicht zich tot geheimhouding;
 • Onpartijdigheid van de mediator: de mediator stelt zich strikt onpartijdig op. De mediator heeft ook geen belang bij het bereiken van een bepaalde uitkomst van de mediation.
 • Water bij de wijn: het is belangrijk om je te realiseren dat het wel de bedoeling is dat jullie in mediation allebei af en toe wat water bij de wijn doen. Als een van de twee krampachtig vasthoudt aan zijn/haar wensen is mediation wel heel lastig. 

Voordelen van mediation bij een arbeidsconflict

Mediation kent een aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van conflictoplossing, zoals een juridische procedure of het inschakelen van een arbiter. Namelijk:

 • Herstel van de arbeidsrelatie: jij en de werknemer komen samen tot een oplossing voor het arbeidsconflict. De mediator zal jullie stimuleren om samen op zoek te gaan naar deze oplossing en deze zo uit te werken dat jullie hier allebei vrede mee kunnen hebben. Op die manier hoeft er niemand ontslagen te worden;
 • Kostenefficiënt: de kosten worden meestal gedragen door de werkgever. Er wordt bespaard op hoge juridische en-of proceskosten;
 • Meetbaar: jij en de werknemer komen relatief snel tot een oplossing. Het arbeidsconflict duurt niet onnodig lang en zal door de tussenkomst van de mediator niet escaleren; 
 • Geheimhouding en vertrouwelijkheid: in de mediationovereenkomst wordt afgesproken dat alles dat tijdens het mediationproces wordt besproken geheel vertrouwelijk is. Ook al mocht de mediation mislukken dan kunnen de mediationgesprekken en de gespreksverslagen niet worden gebruikt tijdens een eventuele juridische procedure;
 • Win-win situatie: aan het eind van het mediationproces zijn er geen verliezers, omdat partijen samen tot een oplossing komen; een bestendige oplossing die door beide partijen wordt aanvaard en geïmplementeerd;

Overigens is het mediationproces een informeel proces dat plaatsvindt onder supervisie van een deskundig bemiddelaar, de mediator. De mediator zal onder anderen in de gaten houden dat jij en de werknemer op gelijkwaardig niveau met elkaar communiceren en dat jullie allebei je zegje kunnen doen. 

Mediation bij een arbeidsconflict – Huis Advocaten

Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben op het gebied van mediation bij arbeidsconflicten (ook wel arbeidsmediation genoemd). Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met jouw zaak. Samen met jou kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 19 vestigingen altijd bij je in de buurt.

Direct actie ondernemen?

Mail ons jouw verhaal en wij bekijken jouw zaak vrijblijvend of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut) . Aan de hand van jouw verhaal kunnen wij goed inschatten of mediation een goede optie is of dat het toch beter is om een andere weg in te slaan. Wij geven je advies waar je mee verder kan!

Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00.