Arbeidsconflict

Direct advies?Stel uw vraag

Waar mensen samen werken kunnen ook gemakkelijk conflicten ontstaan. Hoe ga je hier als werkgever mee om en wat kun je doen als een arbeidsconflict zoveel impact heeft dat ontslag eigenlijk onvermijdelijk is? 

Arbeidsconflict tussen werknemers

Het kan gebeuren dat er ruzie ontstaat tussen twee werknemers. Dit kan nogal wat impact hebben op de werkvloer. Sterker nog. Het hele bedrijf kan hier last van hebben. Natuurlijk hoop jij als werkgever dat zij dit samen oplossen, maar soms kun je niet anders dan ingrijpen. Hierbij kun je kiezen voor verschillende aanpakken. Zo is er de sturende aanpak, waarbij je duidelijk aan de betreffende werknemers aangeeft dat het belang van de organisatie of het team door hun ruzie wordt geschaad. Je laat hen duidelijk merken dat er een oplossing moet komen en zet op die manier wat druk op de ketel. Het oplossen van het conflict is hierbij duidelijk de verantwoordelijkheid van de werknemers. 

Wil je wat meer invloed kunnen uitoefenen, dan is een begeleidende aanpak prettiger. Hierbij ga je met de betreffende werknemers om tafel en help je hen om samen tot een oplossing te komen. 

Merk je dat het lastig is om tot een oplossing te komen, dan zou je ook kunnen overwegen om een mediator in te schakelen om tussen de partijen te bemiddelen. Wil je hier meer over weten? Neem dan gerust eens contact op met onze arbeidsmediators. Zij kunnen bij jou aangeven op welke manier zij kunnen helpen. 

Conflict tussen werkgever en werknemer

Ook als werkgever kun je te maken krijgen met een hoog oplopend arbeidsconflict met een werknemer. Hier is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Of jullie proberen er samen in goed overleg uit te komen of schakelen een derde onafhankelijke partij in (de mediator) om tussen jullie te bemiddelen. Het lastige hierbij is wel dat er sprake is van een hele andere machtsverhouding dan bij een conflict tussen werknemers onderling. Dit kan het moeilijk maken om tot een oplossing te komen. Uiteindelijk is het toch de werkgever die bepaalt wat er binnen de organisatie gebeurt. Dit betekent meestal dat de werknemer zich zal moeten aanpassen. Komen jullie er niet uit, dan kan bijvoorbeeld overplaatsing naar een andere locatie soms ook een oplossing zijn. 

Ziekmelden bij arbeidsconflict

Het komt regelmatig voor dat werknemers die te maken hebben met een arbeidsconflict zich ziek melden. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, want er zijn geen medische problemen waardoor de werknemer thuis komt te zitten. De oorzaak zit hem in het arbeidsconflict. Schakel in dit soort gevallen altijd de bedrijfsarts in. Deze zal inderdaad constateren dat een conflict de oorzaak is van de ziekmelding en waarschijnlijk adviseren om een mediator in te schakelen. Uiteindelijk zal je ook dan met elkaar om tafel moeten om tot een oplossing te komen. 

Ontslag bij arbeidsconflict

Het zal je niet verbazen dat arbeidsconflicten uiteindelijk ook vaak uitlopen op ontslag. Komen jullie er niet uit, is de situatie onwerkbaar geworden en is een oplossing als overplaatsing geen optie, dan is ontslag eigenlijk ook de enige mogelijkheid die nog over is. In eerste instantie kun je proberen (al dan niet met de hulp van de mediator) om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. In de vaststellingsovereenkomst maken jullie de nodige afspraken over het ontslag, waarna jullie dit document allebei ondertekenen.

Is jullie relatie ondertussen zo ernstig verstoord dat goed overleg op geen enkele manier meer mogelijk is, dan kun je een ontslagaanvraag indienen bij de rechter. Hierin geef je duidelijk aan wat er aan de hand is, welke impact het conflict heeft op de werkvloer en wat jij er als werkgever tot zover aan gedaan hebt om het probleem op te lossen. Uiteindelijk zal de rechter op basis hiervan een besluit nemen en bepalen of jij de werknemer mag ontslaan of niet en of er ook een transitievergoeding meegegeven moet worden. Het is belangrijk om met een goed en compleet dossier te komen. Alleen dan heeft jouw aanvraag kans van slagen. Onze arbeidsrecht advocaten helpen je hier graag bij.

Waarom de hulp inschakelen van een advocaat?

Bij arbeidsconflicten is het belangrijk om al in een vroeg stadium de hulp van een advocaat of mediator in te schakelen. Draait het uit op ontslag, dan moet jij als werkgever laten zien dat je er alles aan hebt gedaan om een oplossing te vinden. Een goede dossieropbouw is daarbij cruciaal. De arbeidsrecht advocaten van Huis Advocaten helpen je om snel een goed dossier op te bouwen, zodat je het hele conflict zo snel mogelijk achter je kunt laten. 

Heb jij advies nodig over een arbeidsconflict of een dreigend conflict? Bel ons gerust even op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). Wil je liever dat wij jou even opbellen? Laat dan jouw gegevens achter op het contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk even contact met je op en geven je advies waar je mee verder kan.