Sociaal zekerheidsrecht

Direct advies?Stel uw vraag

Nederland kent een uitgebreid stelsel van wetten en maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid. Het sociaal zekerheidsrecht. Dit rechtsgebied omvat de regeling van rechten en plichten van werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Deze regelgeving gaat voornamelijk over uitkeringen en pensioenen. Is uw uitkering afgewezen of gestopt? Tegen beslissingen van een uitkeringsinstantie kunt u bezwaar maken via een bezwaarschrift. Een advocaat sociaal recht helpt u graag!

Regelingen binnen sociale zekerheidsrecht

De voornaamste regelgeving heeft betrekking op de rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Hieronder vallen onder andere regelingen over arbeidsongeschiktheid, re-integratie van werknemers, medische keuringen bij aanstellingen en premieafdrachten door werkgevers.

Onder dit rechtsgebied vallen ook:

  • Ziekte
  • Pensioen
  • Verzekeringsplicht
  • Kinderbijslag
  • Overlijden
  • Bijstand

De overheid vervangt in een hoog tempo oude regelingen door nieuwe wetten. Hierdoor is het sociale zekerheidsrecht in de loop der jaren steeds omvangrijker en complexer geworden.

Advocaat bezwaarschrift uitkering

Bent u het niet eens met een beslissing of handeling van het UWV of de sociale dienst van de gemeente? Als het gaat om een besluit kunt u hier tegen in bezwaar gaan. Dit betekent dat de uitkeringsinstantie zijn beslissing moet heroverwegen.

Via het bezwaarschrift kunt u een uitkeringsinstantie aansporen een nieuwe beslissing te nemen in uw voordeel. Onze (pro deo) advocaten weten precies hoe zij dit moeten aanpakken en helpen u meteen. Neem vrijblijvend contact op.

Hulp advocaat sociaal zekerheidsrecht

Bij Huis Advocaten zijn advocaten werkzaam die jarenlange ervaring hebben binnen het sociale zekerheidsrecht. Op een betrokken en resultaatgerichte wijze gaan zij aan de slag met uw zaak. Samen met u kijken ze naar de verschillende mogelijkheden om snel tot de beste oplossing te komen. Bovendien zitten wij met 23 vestigingen altijd bij u in de buurt.

Vul ons contactformulier in of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). We bespreken samen uw zaak en vragen en brengen u vervolgens in contact met één van onze Huis Advocaten.