De re-integratie van werknemers

Direct advies?Stel uw vraag

Als werkgever is de kans groot dat je vroeg of laat een keer te maken krijgt met een langdurig zieke werknemer. Een burn-out, een ernstige ziekte of bijvoorbeeld Long COVID kunnen ervoor zorgen dat een werknemer maanden- of zelfs jarenlang uit de running is. Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om deze werknemer te helpen om op een zo goed mogelijke manier te re-integreren. 

Twee jaar lang ontslagbescherming

Een werknemer heeft in principe twee jaar lang de tijd om te herstellen. In die twee jaar is er sprake van ontslagbescherming. Een zieke werknemer mag dus niet worden ontslagen, behalve in de volgende gevallen:

  • Ontslag op staande voet
  • Bij een reorganisatie of ontslag om bedrijfseconomische redenen
  • Als het bedrijf failliet gaat
  • Indien de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie

Is een werknemer ondertussen twee jaar ziek, is de WIA aangevraagd en ziet het er niet naar uit dat de werknemer binnen 26 weken weer in zijn/haar eigen functie kan terugkeren? In dat geval kun je als werkgever tot ontslag over gaan. Dit doe je door een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Het UWV zal beoordelen of het re-integratie-traject goed is verlopen. Is dit het geval, dan krijg je toestemming om de werknemer te ontslaan. Je stelt hiervoor een vaststellingsovereenkomst op die jullie beiden ondertekenen. De werknemer heeft hierbij gewoon recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding kun jij op jouw beurt weer gecompenseerd krijgen vanuit het UWV. 

Komt het UWV tot de conclusie dat jij als werkgever tekort bent geschoten en te weinig hebt gedaan om de werknemer te laten re-integreren, dan kun je hiervoor een sanctie opgelegd krijgen. Dit betekent in de meeste gevallen dat jij de werknemer nog een jaar langer moet doorbetalen en dus pas na drie jaar tot ontslag over kunt gaan.  

Hoe zorg je voor een goede re-integratie van jouw werknemer?

Als werkgever is het jouw verantwoordelijkheid om er alles aan te doen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hierbij krijg je hulp van de arbo-arts. Het inschakelen van een arbo-arts (bedrijfsarts) is verplicht. De arbo-arts zal samen met de werknemer een probleemanalyse maken. Hierin wordt vastgesteld wat er precies aan de hand is en welke mogelijkheden er qua werk nog zijn. Hieruit kan bijvoorbeeld blijken dat de werknemer wel halve dagen kan werken of bijvoorbeeld wel kan werken als het maar zittend werk is. 

Op basis van deze probleemanalyse maak jij samen met de werknemer een plan van aanpak. In dit plan van aanpak maken jullie de nodige afspraken over de re-integratie. Zo kunnen jullie bijvoorbeeld afspraken maken over de opbouw van de uren die de zieke werknemer gaat werken. Dit plan van aanpak dient ook te worden ingediend bij het UWV. 

Hierna is het even de vraag hoe het gaat met de werknemer. Zorg er in ieder geval voor dat de werknemer regelmatig contact heeft met de arbo-arts en dat jij via die weg goed op de hoogte blijft van de voortgang. 

Tweede spoortraject bij re-integratie

In eerste instantie ga je proberen om de werknemer weer in zijn/haar eigen functie te laten terugkeren. Lukt dit niet, dan ga je kijken naar andere mogelijkheden binnen het bedrijf. Is het niet mogelijk om te re-integreren binnen de eigen organisatie? Dan wordt er gekeken naar re-integratie bij een andere werkgever. Dit heet het tweede spoortraject. Samen gaan jullie op zoek naar een andere werkplek. Een goede begeleiding van de werknemer is daarbij erg belangrijk. Denk hierbij aan sollicitatiebegeleiding, loopbaan oriëntatie of scholing. Het UWV zal hier ook naar kijken bij het aanvragen van de ontslagvergunning. Heb jij hierin als werkgever niet genoeg gedaan, dan kan een sanctie volgen. 

Is er ondertussen een andere werkgever gevonden, dan wordt in de meeste gevallen een detacheringsovereenkomst opgesteld. Hierin worden duidelijke afspraken gemaakt over de vergoeding van loonkosten en de kosten van een eventuele opleiding. Onze advocaten kunnen je eventueel helpen bij het opstellen van een goede detacheringsovereenkomst. Neem hiervoor gerust even contact op via 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut).

Verslaglegging

Het is belangrijk om het hele re-integratietraject goed vast te leggen. Dit doe je in een re-integratieverslag. Dit verslag is erg belangrijk als je na twee jaar ziekte een ontslagvergunning wil aanvragen. Door een compleet re-integratieverslag aan te leveren, kun je laten zien dat jij als werkgever alles hebt gedaan wat je moest doen. Neem de volgende zaken mee in het re-integratieverslag:

  • Probleemanalyse en de eventuele bijstelling hiervan
  • Plan van aanpak
  • (Eerstejaars) evaluatie
  • Actueel oordeel van de arbo-arts
  • Eindevaluatie

Voorbeeldformulieren hiervoor kun je vinden op de site van het UWV.

Problemen rond re-integratie

Natuurlijk kunnen er zich ook problemen voordoen rondom de re-integratie. Denk aan een werknemer die totaal niet meewerkt of niet kan werken, maar in zijn vrije tijd wel van alles doet. Ook kun jij er als werkgever van beschuldigd worden teveel druk op de ketel te zetten. Op die manier kan een ziekmelding ook ineens veranderen in een arbeidsconflict. Neem in dit soort situaties altijd contact op met onze arbeidsrecht advocaten. Zij kunnen je helpen om dit op de juiste manier op te lossen. Het ontslaan van een werknemer die ziek is brengt namelijk de nodige risico’s met zich mee. Wees hier dus altijd voorzichtig mee. 

Hulp nodig bij re-integratieproblemen?

Heb jij vragen over het re-integratietraject van jouw werknemer of heb je bijvoorbeeld hulp nodig bij het opstellen van een detacheringsovereenkomst of bij een arbeidsconflict? Onze arbeidsrecht advocaten zitten voor je klaar. De juridische medewerkers van onze intakebalie geven je vrijblijvend advies waar je mee verder kan. Is het nodig, dan brengen zij jou in contact met de juiste Huis Advocaat bij jou in de buurt. 

Mail jouw vraag of bel onze intakebalie op 0900 - 238 238 2 (3 cent per minuut). Wij kunnen goed inschatten wat je het beste kunt doen in jouw situatie. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 9.00 tot 17.00.