Man gaat in beroep tegen de vaststelling van de alimentatieverplichting voor kind. Hof oordeelt dat een redelijke wetstoepassing mede brengt dat wanneer iemand onderhoudsverplichtingen heeft jegens kinderen uit meerdere relaties, terwijl zijn draagkracht niet voldoende is om aan die verplichtingen volledig te voldoen het voor onderhoud beschikbare bedrag tussen die kinderen in beginsel gelijkelijk wordt verdeeld.

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BM8224