Samenleven met een ander als ware zij gehuwd terwijl het huwelijk van partijen nog niet is ontbonden? Echtscheidingsprocedure. De vrouw woont feitelijk al samen met een ander als waren zij gehuwd. Uit de verklaring van de vrouw is gebleken dat sprake is van een situatie die zeer sterk vergelijkbaar is met de situatie die valt onder artikel 1:160 BW.

Hoewel enerzijds niet kan worden vastgesteld dat dit op het moment van echtscheiding nog zo zal zijn en dus niet kan worden vastgesteld dat de alimentatieplicht op grond van artikel 1:160 BW zal zijn geëindigd zodra de echtscheiding is ingeschreven, is anderzijds de stelling van de vrouw dat er op dat moment een verplichting voor betaling van partneralimentatie door de man zal zijn onvoldoende onderbouwd.

De rechtbank wijst het verzoek van de vrouw daarom af. Noot: voor een goed begrip van de zaak is het goed om te weten dat de vrouw pas in het vierde verzoek dat is ingediend voor het eerst om een bijdrage in haar levensonderhoud heeft verzocht en dat zij ter zitting heeft verklaard dat zij dit verzoek heeft gedaan om de man te bewegen mee te werken aan afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden. Artikelen: 1:157 BW, 1:160 BW, 827 Rv

Bron: Rechtspraak.nl – LJN: BO9026