Een griffier van gerechtshof geeft ten onrechte een verklaring af dat de echtscheiding kracht van gewijsde heeft.

Door de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt de echtscheiding ingeschreven op een moment dat nog het rechtsmiddel van hoger beroep openstond. Vrouw vordert doorhaling van de latere vermelding en verbetering van de registers van de burgerlijke stand.

De man voert o.m. aan dat, voor zover de rechtbank zou oordelen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand ten onrechte de echtscheiding heeft ingeschreven, de vrouw misbruik maakt van haar bevoegdheid om verbetering van de registers te verzoeken. Lees meer

Bron: Juridisch Dagblad

Echtscheiding op Huis Advocaten