Bij echtscheidingen komt het steeds vaker voor dat een ex-partner vals wordt beschuldigd van het misbruiken van hun (stief-)kind. Dit gebeurt in de strijd om de omgangsregeling.

Dat constateren de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) en de zedenrecherche in Drenthe en Groningen. Bij deze aangiftes speelt een conflictueuze echtscheiding op de achtergrond. Lees meer

Bron: dvhn.nl

Echtscheiding op Huis Advocaten