3,33 euro per maand per kind

De vrouw verzoekt vaststelling van kinderalimentatie. De man verzoekt nihilstelling van de kinderalimentatie. Het gezamenlijke gezinsinkomen bedroeg ten tijde van de samenleving zodoende € 1.250,– + € 780,– = € 2.030,–. Aan de hand van het rapport, het netto maand¬inkomen en de leeftijd van de kinderen is het eigen aandeel van de ouders in de kosten van de kinderen minimaal vast te stellen op € 515,– per maand.

Over zijn draagkracht stelt rechter mr. E.V.A. Groener het volgende vast. De man heeft gesteld over onvoldoende draagkracht te beschikken om enige bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen. Lees meer

Bron: Juridischdagblad.nl

Echtscheiding op Huis Advocaten