Het LBIO zal zich ook gaan bezighouden met het innen van uitblijvende partneralimentatie binnen de Nederlandse grenzen. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten op voorstel van minister Hirsch Ballin (justitie) en minister Rouvoet (Jeugd & Gezin).

Sinds 1995 kunnen ouders kostenloos het LBIO inschakelen als hun ex-partner de kinderalimentatie niet overmaakt. Voor het innen van de partneralimentatie was het tot nu toe echter nodig om een deurwaarder in te schakelen als na een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap de onderhoudsplichtige ex-partner niet betaalde. Overigens blijft deze optie een mogelijkheid; gebruik van de diensten van het LBIO is niet verplicht.

Het kabinet onderstreept dat betaling van alimentatie in principe op vrijwillige basis moet gebeuren. Het doel van de regeling is daarom om die vrijwillige betaling (weer) op gang te brengen. Het LBIO moet het algemene belang van behoorlijke nakoming van alimentatieverplichtingen waarborgen.

Door de taak van het LBIO uit te breiden wordt de afwikkeling van verzoeken om invordering van partner- en kinderalimentatie geüniformeerd. Naast het vereenvoudigen van de toegang tot hulp bij inning biedt deze regeling ook kostenvoordelen.

Het LBIO is de afgelopen jaren zeer effectief gebleken in het vorderen van opstenstaande tegoeden in het geval van kinderalimentatie en internationale partneralimentatie. Daarnaast int het LBIO bij ouders van uit huis geplaatste kinderen de ouderbijdragen voor de jeugdzorg. Naar verwachting zal het bureau ook goede diensten kunnen bewijzen aan de 3200 alimentatiegerechtigden met wanbetalende ex-partners die nu jaarlijks bij het ministerie van Justitie aankloppen.

Dat geldt ook voor de meesten van de bestaande groep van 12.000 ex-partners die in de bijstand zitten omdat zij geen alimentatie ontvangen. In deze gevallen betekent de wetswijziging ook een verlichting voor gemeenten, omdat het beroep op de bijstand erdoor kan afnemen. Zij moeten nu zelf de bijstand zien te verhalen op de onderhoudsplichtigen, als de rechter uitspraak heeft gedaan, voor het bedrag van de alimentatie.

Bron: Staatscourant nr. 158