Stelt u zich de volgende situatie eens voor. Uw huis en het huis van uw buren staan haaks op elkaar. Zonder uw toestemming plaatsen uw buren een doorzichtig dakraam in de dakwand aan de zijde van uw erf. Daarmee krijgen uw buren rechtstreeks uitzicht op uw erf. Uw buren kunnen zelfs in uw woonkamer kijken! U doet niets want het is maar een klein raampje. De situatie wordt pas echt vervelend als uw buren het kleine raampje vervangen door een groter dakraam. Hoewel u zich aan het kleine raampje al ergerde, is nu de maat vol. U stapt naar de rechter.

Erfgrens

U blijkt de wet aan uw kant te hebben. Op grond van de wet is het namelijk verboden om binnen twee meter vanaf de erfgrens met uw buren doorzichtige ramen te hebben die uitzien op het naburige erf. Uw buren handelen dan ook onrechtmatig tegen u. Hun dakraam is immers binnen twee meter van de erfgrens aangebracht en heeft rechtstreeks uitzicht op uw erf en in uw woonkamer.

Verjaring

Helaas voor u komt nu de verjaring om de hoek kijken. Het opheffen van een onrechtmatige toestand moet binnen 20 jaar worden gevorderd. Hoewel u zich ook al hebt geërgerd aan het kleine raampje van de buren, zijn sindsdien meer dan 20 jaar verstreken. Uiteraard stelt u dat door het plaatsen van de grotere ramen de privacy schending is vergroot en door de nieuwe situatie opnieuw een verjaringstermijn is gaan lopen. Vanaf het plaatsen van de grotere ramen zijn nog geen 20 jaar verstreken, zodat in dat geval geen sprake zou zijn van verjaring. Komt u hiermee weg?

Toch niet. De Rechtbank Rotterdam (Rechtbank Rotterdam d.d. 4 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:958, lees meer informatie over deze uitspraak) heeft onlangs in een soortgelijk geval geoordeeld dat de inkijk door de grotere ramen weliswaar is vergroot, maar niet dusdanig dat daardoor sprake is van een nieuwe situatie met opnieuw een verjaringstermijn. Uw vordering blijkt dan ook verjaard.

Een belangrijke les

Een klein raampje waarmee inbreuk wordt gemaakt op uw privacy lijkt in eerste instantie niet zo erg. Dat kan later een veel groter probleem worden wanneer dat kleine raampje wordt vervangen door een groter raam, net zoals in de hierboven geschetste casus. Wees dan ook altijd alert zodra er een situatie ontstaat, waarbij u zich niet prettig voelt. Blijf niet stilzitten. Ga na wat uw rechten zijn, denk aan de mogelijkheid om de verjaring te stuiten en informeer naar de manier waarop dit moet gebeuren, want dat verschilt. Zo moet in bepaalde gevallen bijvoorbeeld binnen 6 maanden na de aanmaning al een procedure worden gestart om een verjaring succesvol te kunnen stuiten. Maar denk ook aan de omgekeerde situatie, waarbij uw recht van erfdienstbaarheid bijvoorbeeld teniet kan gaan door verjaring. Stilzitten is meestal al voldoende om uw rechten te verliezen.