Leidt het niet halen van een target tot het automatische einde van een arbeidsovereenkomst? In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat de ontbindende voorwaarde dat de arbeidsovereenkomst ook van rechtswege eindigt als de werknemer een target niet haalt.

De werknemer haalt de target niet voor de gestelde datum. Vanaf die datum betaalt de werkgever geen loon meer met de stelling dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd door het intreden van de ontbindende voorwaarde. De kantonrechter kwalificeert deze ontbindende voorwaarde als de mogelijkheid tot een einde van de arbeidsovereenkomst van rechtswege wegens een tekortkoming van de werknemer. Namelijk komt hij te kort in de verplichting een target te halen.

Ontbindende voorwaarde niet rechtsgeldig

Het automatische einde bij zo’n voorwaarde botst met het gesloten ontslagstelsel (art. 7:686 BW). Alleen bij uitzondering is er volgens de kantonrechter plaats voor een bepaling die inhoudt dat door het intreden van een onzekere gebeurtenis de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt.

Daarnaast merkt de kantonrechter op dat een ontbindende voorwaarde niet geldig is als de werkgever zelf invloed heeft op het intreden van de gebeurtenis waarop de voorwaarde ziet. Lees meer

Bron: HRpraktijk.nl

Arbeidsrecht op Huis advocaten