FNV Bouw heeft vorig jaar opnieuw meer ontslagzaken langs zien komen. Vooral bij de ontslagprocedures bij uitkeringsinstituut UWV is sinds het uitbreken van de crisis sprake van een explosieve stijging. Dat heeft de bond maandag bekendgemaakt.

In 2010 behandelde FNV Bouw in totaal ruim tweeduizend ontslagzaken, waarvan ruim negenhonderd bij het UWV. In 2009 waren dat er nog ruim vijfhonderd en in 2008 150. Ook het aantal vaststellingsovereenkomsten, ontslag met wederzijds goedvinden, liep op van 254 in 2009 tot 826 vorig jaar. Lees meer

Bron: trouw.nl

Arbeidsrecht op Huis advocaten