De rechtbank Middelburg heeft een verzoekschrift ontvangen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor. Verzoeker is slachtoffer geweest van seksueel misbruik door een pater die bij vonnis van 26 oktober 1990 is veroordeeld voor misbruik van 3 minderjarigen tussen 1987-1990 in Terneuzen. De pater Salesiaan is eerder werkzaam geweest op het Don Bosco instituut in Rijswijk.

De verzoeker wil mogelijk een civiele procedure beginnen waarin schadevergoeding wordt gevorderd. Door middel van het horen van getuigen wil hij onder meer meer duidelijkheid krijgen over de vraag of het bisdom mogelijk als werkgever van de pater aansprakelijk kan worden gesteld, mede omdat het nalatig zou zijn geweest maatregelen te treffen om misbruik te voorkomen.

Tegen het verzoek om getuigen te horen, is door het bisdom geen verweer gevoerd. Bij beschikking van 21 oktober 2010 is het verzoek toegewezen. De rechtbank staat toe dat de 6 getuigen die in het verzoekschrift genoemd zijn, gehoord worden over het handelen of het nalaten van handelen van het bisdom. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit