De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage (sector bestuursrecht) heeft het verzoek van 26 Indiase studenten om tot Nederland toegelaten te worden met een visum (machtiging tot voorlopig verblijf) om een studie te kunnen volgen aan de European University of Professional Education (EUPE) in Den Haag afgewezen.

Op adviesaanvragen voor verlening van de visa die de EUPE in de periode juli tot en met oktober 2009 heeft ingediend, heeft de Minister van Buitenlandse Zaken aanvankelijk schriftelijk meegedeeld dat positief was geadviseerd over het verlenen van de visa. In de betreffende brieven staat onder meer als voorbehoud dat het visum slechts kan worden verleend als zich verder geen feiten en omstandigheden voordoen die zich tegen de afgifte van het visum verzetten. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Arbeidsrecht op Huis Advocaten