Het uitzendbureau en werkgever hebben op 16 mei 2006 een overeenkomst gesloten uit hoofde waarvan het uitzendbureau uitzendkrachten aan werkgever ter beschikking stelt (“de Overeenkomst”). Artikel 2 van de Overeenkomst verplicht het uitzendbureau om werkgever in de gelegenheid te stellen om een kopie te maken van bepaalde geldige schriftelijke stukken van de uitzendkrachten, waaronder een werkvergunning. Indien deze schriftelijke stukken niet in orde zijn, wordt een uitzendkracht van het verrichten van werkzaamheden uitgesloten op grond van artikel 3 van de Overeenkomst. Lees meer

Bron: Jure.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit