Aan de automobilist is een administratieve sanctie van € 130,- opgelegd ter zake van “als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden”, welke gedraging zou zijn verricht op 31 maart 2007 om 19.50 uur op de Pleinweg te Rotterdam.

De bestuurder is het daar niet mee eens en zegt dat de verklaring van de agent dat hij al bellend aan het rijden was niet correct is. Hij was wel van plan om te gaan bellen, maar nog bezig om daarvoor een veilige plek te zoeken. Het enkele feit dat hij daarbij een telefoon in zijn linkerhand hield is geen overtreding, aldus de automobilist. Die vlieger gaat niet op, oordeelt het hof:

'7. Het hof ziet in hetgeen de betrokkene heeft aangevoerd geen aanleiding te twijfelen aan de verklaring van de verbalisant. Nu de betrokkene, anders dan de ontkenning dat hij al rijdend aan het bellen was, geen voor zijn zaak specifieke feiten en omstandigheden aanvoert die aanleiding geven te twijfelen aan de verklaring van de verbalisant, noch uit het dossier zulke feiten en omstandigheden blijken, is naar de overtuiging van het hof komen vast te staan dat de gedraging is verricht. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit