Legesheffing voor nasporingen in verband met een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) is in beginsel toegestaan. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag op 6 juli 2011 bepaald in een hoger beroepzaak tussen een tv-zender en de gemeente Leerdam. De tv-zender hoeft in dit specifieke geval geen leges voor de geleverde dienst te betalen.

De tv-zender had de gemeente Leerdam verzocht om informatie toe te zenden met een beroep op de WOB. Het betrof informatie over onkostenvergoedingen die waren uitbetaald aan de burgemeester en wethouders van de gemeente. De gemeente moest het gevraagde opzoeken en bracht voor de verrichte ‘nasporingen’ leges (belasting) in rekening. De tv-zender is van mening dat voor vrije nieuwsgaring geen belasting mag worden geheven. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit