Huur van onbebouwde onroerende zaak; wettelijk bepalingen inzake huur van woonruimte rechtstreeks noch analoog van toepassing. Opzegging huurovereenkomst door de verhuurder stuit jegens deze huurder – die het chalet van meet af aan permanent bewoont – af op aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid … Lees meer

Bron: Juridischdagblad.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit