Uitspraak over een geschil tussen Essent en één van haar klanten over de hoogte van de eindfactuur van Essent. Essent Retail vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] zal veroordelen tot betaling van een bedrag van € 17.979,96, te vermeerderen met de wettelijke rente over een bedrag van € 15.892,60 vanaf 14 oktober 2008.

De rechtbank wijst de vordering van Essent tot betaling van deze eindfactuur af, omdat niet is vast komen te staan dat haar klant de electriciteit heeft verbruikt, zoals aangegeven op de eindfactuur. Lees meer

Bron: juridischdagblad.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit