De rechtbank Groningen heeft de weigering van de gemeente Winschoten voor een evenementenvergunning voor circus Herman Renz ongegrond verklaard. Volgens de rechtbank bestaat er voor dierenwelzijn geen aanvullende bevoegdheid op gemeentelijk niveau voor het geven van regels voor circusvoorstellingen.
In 2007 weigerde de burgemeester van Winschoten een evenementenvergunning te verlenen aan Circus Herman Renz. Net als de gemeenteraad vindt de burgemeester dat het houden en gebruiken van wilde dieren in circussen in strijd is met dierenwelzijn. Hiertegen is het circus in bezwaar gegaan.

De burgemeester heeft het bezwaarschrift tegen haar besluit ongegrond verklaard. De gemeente Winschoten baseert dit op haar APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) die de mogelijkheid biedt een evenementenvergunning te weigeren op grond van strijd met dierenwelzijn.

Circus Herman Renz en de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen zijn bij de rechtbank Groningen in beroep gegaan tegen het besluit van Winschoten. Zij vinden dat de gemeente niet bevoegd is om regels te stellen over dieren in circussen omdat dat een taak van de centrale overheid is. De rechtbank stelde beide eisers in het gelijk.

Bron: www.rechtennieuws.nl, 30 oktober 2008