De behandeling van ruim 60 bij Centrale Raad van Beroep aanhangige procedures van zogeheten ZZP-ers (zelfstandigen zonder personeel) is opgeschort in afwachting van een nadere beoordeling door het Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen (Uwv) in die zaken.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en een deel van het pensioenrecht. Lees meer

Bron: Juridischdagblad.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit