Het ontruimingsverzoek van Heineken van de betreffende panden van Gouden Kooi is door de voorzieningenrechter in Groningen toegewezen. Gouden Kooi kwam zijn betalingsverplichtingen al geruime tijd niet na, waarop Heinken naar de rechter stapte.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat – wat er ook verder zij van de relatie tussen Plassania Beheer B.V., Heineken en de diverse pachters – in ieder geval vaststaat dat er sprake is van huurovereenkomsten tussen Heineken en Gouden Kooi, die de betalingsverplichtingen hiervan al lange tijd niet nakwam. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit