Een stevige verhoging van de griffierechten leidt inderdaad tot een duidelijke daling van het aantal rechtszaken. Dit blijkt uit een evaluatie van eerder onderzoek naar dit effect. Het precieze effect van hogere griffierechten op de toegang tot de rechter is moeilijk te becijferen, stelt de evaluatie.

Toegankelijkheid

Dit voorjaar berichtte de Raad voor de rechtspraak op basis van eigen onderzoek dat een stevige verhoging van de griffierechten leidt tot een flinke daling van het aantal handelszaken. Een verdubbeling van de griffierechten – de kosten om een rechtszaak aan te spannen – zou leiden tot veertig procent minder zaken. Zulke maatregelen leveren gevaren op voor de toegankelijkheid tot de rechter, stelde de Raad. Burgers en bedrijven zouden minder snel naar de rechter stappen. Tegelijk werd aangekondigd dat vervolgonderzoek nodig is om het nieuwe rekenmodel uit te bouwen.

Bruikbaar

Deze evaluatie van het model – uitgevoerd door SEO economisch onderzoek – bevestigt dat een grote stijging van de griffierechten zal leiden tot een substantiële afname van het aantal rechtszaken. Volgens het rekenmodel is dit verband het grootst bij zaken waar relatief weinig geld op het spel staat: tussen de 250 en 2.500 euro. Dit is bruikbaar als indicatie om het effect van hogere griffierechten op het aantal rechtszaken uit te rekenen, stelt SEO… Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl