Het aantal plaatsen waar jongeren ervaring kunnen opdoen en langdurig werklozen op ingezet kunnen worden is verdubbeld. Voor 2009 waren dit er 2.220, in 2008 ging het nog om 1.100 plaatsen. Dit staat in de ‘Voorjaarsrapportage cao-afspraken’ die minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het sociaal akkoord van maart 2009 spraken sociale partners voor 2010 een terughoudende loonontwikkeling af. Sinds dit akkoord spraken zij in cao’s gemiddeld 1 procent loonstijging af, dus ongeveer op het niveau van de inflatie. Dat is een sterke daling ten opzichte van voorgaande jaren. De cao-loonstijging in 2010 komt voorlopig uit op 0,8 procent. De feitelijke loonstijging in cao’s in 2009 ligt gemiddeld hoger, namelijk op 2,5 procent, maar dit is het gevolg van de doorwerking van eerder afgesloten cao’s. Lees meer

Bron: SZW.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit