De Telegraaf heeft gisteren een artikel gepubliceerd met kritische uitlatingen van CDA-kamerlid Çörüz, waarin hij aandacht vraagt voor de toepassing van taakstraffen. In de inleiding van het artikel stelt de krant: “Een celstraf van 24 uur wordt nu nog standaard omgezet naar twee uur schoffelen of soortgelijk werk.” Dat bericht werd door diverse media overgenomen en leidde tot verontwaardigde reacties op internet.

Het CDA-kamerlid verbaasde zich in De Telegraaf over een norm binnen de rechtspraak, waarin 1 dag gevangenisstraf in verhouding staat tot 2 uur taakstraf. Het bericht heeft de indruk gewekt dat iemand die van de rechter eigenlijk de cel in zou moeten, in plaats daarvan een taakstraf zou mogen uitvoeren. Sommige lezers maakten eveneens uit het bericht op dat rechters kiezen voor het opleggen van een naar verhouding lichte taakstraf, in gevallen waar een celstraf eigenlijk geboden is. Beide situaties zijn niet aan de orde. Als een rechter van mening is dat een onvoorwaardelijke celstraf in een concrete zaak passend is, dan zal de rechter die straf ook daadwerkelijk opleggen. Bij de tenuitvoerlegging van de straf moet gevolg worden gegeven aan de uitspraak van de rechter. Als de rechter een celstraf heeft opgelegd, kan die niet worden omgezet naar een (lichtere) werkstraf. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit