De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) legt boetes op vanwege overtreding van het kartelverbod in de Nederlandse Mededingingswet en wegens overtreding van dit verbod in het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie (voorheen: EG Verdrag). De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over de vraag of dergelijke boetes mogen worden afgetrokken van de winst, waarover belasting moet worden afgedragen (aftrekuitsluiting van artikel 3.14, derde lid, onderdeel c, Wet IB 2001).
Bij het bepalen van de winst mogen bestuurlijke boetes niet van de winst worden afgetrokken. Een bestuurlijke boete is een verplichting tot betaling van een geldsom die is gericht op bestraffing. Wel mogen bedragen worden afgetrokken die worden betaald aan de Staat als verrekening van in strijd met de wet verkregen voordelen.

Procedure bij rechtbank en Hoge Raad
De rechtbank Haarlem heeft bij uitspraak van 31 december 2008 (nr. AWB 08/2916) in deze zaak geoordeeld dat de NMa-boete niet mag worden afgetrokken van de winst. De boete kan niet worden gesplitst in een (aftrekbaar) voordeelontnemend deel en een (niet-aftrekbaar) bestraffend deel. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit