Het aantal zaken bij de strafsectoren van de rechtbanken in Nederland is vorig jaar met 8% gedaald. Werden er in 2009 nog 218.000 strafzaken aangebracht, vorig jaar waren dat er iets meer dan 200.000. Het totaal aantal rechtszaken in Nederland bleef met 1,9 miljoen gelijk aan dat van 2009. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Rechtspraak over 2010.

Rechtspraakbreed bleef het beroep op de rechter nagenoeg gelijk, maar sectoraal waren er grote verschillen. Niet alleen het aantal rechtbankstrafzaken nam af, ook bij vreemdelingen-zaken en Mulderzaken (verkeersovertredingen) was een instroomafname te zien. De groei van het aantal handelszaken in 2009 als gevolg van de economische crisis is gestokt. Een toename was er bij de kanton familiezaken (9%) en de belastingzaken in hoger beroep (17%).

Straf

De afname van het aantal strafzaken is onder andere te verklaren door de lagere instroom bij het Openbaar Ministerie. Ook de invoering van de OM-strafbeschikking (strafmaatregel zonder tussenkomst van de rechter) heeft invloed gehad op de instroom. Dit effect is nog gering, maar zal sterker worden en structureel zijn. Daarnaast zou de invoering van nieuwe registratiesystemen bij de politie en het Openbaar Ministerie tot vertraagde registratie van de instroom hebben geleid. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit