Uitspraak over de bevoegdheid van de Inspecteur van de Belastingdienst op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet, de Wet toezicht trustkantoren en de Regeling integere bedrijfsvoering.

Lees meer

Bron: Juridisch Dagblad