s-Gravenhage, 22 september 2009 – Een mondelinge uitlating gedaan tegen iemand, is beledigend als zij de bedoeling heeft die ander in zijn eer en goede naam aan te tasten. Daarvan is in het algemeen sprake als de uitlating woorden bevat die een beledigend karakter hebben. De geuite woorden “sukkels”, “klootzakken”, “loosers” en “kankerlijers” zijn te beschouwen als zulke beledigende woorden. De omstandigheden waaronder die uitlatingen zijn gedaan zijn van onvoldoende gewicht om daar in dit geval anders over te denken. De opvatting van het hof dat politieagenten een zeker incasseringsvermogen ten aanzien van dergelijke opmerkingen moeten hebben is onjuist. Die opvatting vindt geen steun in het recht.

Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl