Belastingplichtigen vaak in het ongewisse

Arrest over de voorlichtende taak van de Belastinginspecteur indien hij tijdens een procedure over een primitieve aanslag navordert.

Het zorgvuldigheidsbeginsel brengt mee dat de inspecteur die navordert tijdens een procedure over een primitieve aanslag, de belastingplichtige schriftelijk informeert dat deze zijn klachten (tevens) dient te richten tegen de navorderingsaanslag. Laat de inspecteur dit na, dan is een termijnoverschrijding in de regel verschoonbaar. Lees meer

Bron: Juridischdagblad.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit