De rechtbank Leeuwarden heeft vandaag besloten dat de ontheffing voor het rapen van kievitseieren in stand blijft. Dat betekent dat ook dit jaar in Fryslân weer kievitseieren mogen worden geraapt.

De provincie Fryslân heeft de ontheffing verleend aan de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW). Leden van de BFVW mogen nu van 1 maart tot en met 31 maart kievitseieren rapen. De Provincie heeft berekend dat als in die periode 5.939 eieren worden geraapt, er in Fryslân voldoende kieviten overblijven.

De Faunabescherming had beroep ingesteld tegen de ontheffing. Volgens de Faunabescherming is het aantal kieviten in Fryslân ook het afgelopen jaar weer zo achteruitgegaan dat er geen eieren mogen worden geraapt. De rechtbank vindt echter dat de berekeningen van de Provincie kloppen. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit