De militaire beklagkamer van het gerechtshof Arnhem heeft vandaag uitspraak gedaan in een zogeheten artikel 12 Sv-procedure. In die procedure is door de ouders van twee in Afghanistan door eigen vuur omgekomen militairen (korporaal P. en soldaat S.) verzocht de strafvervolging te bevelen van twee andere militairen die bij dat fatale incident betrokken zijn geweest.

Het gaat om korporaal K., die een melding heeft gedaan van vier personen op 800 meter afstand en om luitenant-kolonel H., die uiteindelijk het bevel tot vuren heeft gegeven. Achteraf is gebleken dat het bevel tot vuren is gegeven op basis van een verkeerde plaatsbepaling en dat de schoten zijn afgevuurd op eigen militairen.

Volgens de ouders van de omgekomen militairen dient korporaal K. strafrechtelijk te worden vervolgd omdat het aan zijn schuld te wijten is dat het bevel tot vuren gebaseerd is op een foutieve plaatsbepaling. Hij zou de melding vergezeld hebben laten gaan van een verkeerde plaatsbepaling. Luitenant-kolonel H. dient volgens de ouders strafrechtelijk te worden vervolgd omdat hij in de gegeven omstandigheden geen bevel tot vuren had mogen afgeven. Lees meer

Bron: Rechtspraak.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit