Rechterlijke colleges worden voorzichtiger. Bijvoorbeeld in de onderhavige zedenzaak. Het achterhalen van een ‘strafbare werkelijkheid’ mag immers niet zo geschieden dat het kan leiden tot onterechte veroordelingen. Het hof schaart zich achter de slotconclusie van het rapport van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken om te stoppen met het onderzoek omdat het onmogelijk is geworden om de waarheid boven tafel te krijgen.

Beoordeling van het beklag

‘Het hof komt op grond van alle in het geding gebrachte stukken tot het volgende eindoordeel. Lees meer

Bron: Juridischdagblad.nl

Huis Advocaat Particulier

Huis Advocaat Zakelijk

Huis Advocaat Non Profit