Amsterdam, 29 mei 2009 – Het gerechtshof te Amsterdam heeft vandaag de schikking verbindend verklaard die Shell Petroleum N.V. en haar zustermaatschappij The “Shell” Transport and Trading Company Limited (verder “Shell”) in april 2007 zijn aangegaan ten behoeve van beleggers die schade hebben geleden als gevolg van mogelijk onjuiste opgaven van olie- en gasreserves door Shell in de periode april 1999-maart 2004.

Lees meer

Datum: 29 mei 2009

Bron: Gerechtshof Amsterdam